Elektronisk Faktura

Krav til elektronisk faktura

Fra nyttår er det ikke lenger mulig å sende faktura, kreditnota eller purring på papir eller epost til Otra Kraft eller Otteraaens Brugseierforening. Alt av faktura, kreditnota og purringer som sendes på papir i ordinær post eller på epost, bli returnert til avsender.

Vi gir deg oversikten over hvilke metoder du kan sende oss faktura på. Har dere spørsmål? Send e-post til support@emetro.no eller ring 452 33 222.

Dere kan sende faktura til oss på en av følgende metoder:

1. EHF – Elektronisk Handelsformat

For mer info klikk her.

Det kreves ingen testfaktura før oppstart, men det gjøres oppmerksom på at fakturafiler som ikke tilfredsstiller referansekravene vil bli avvist og returnert.

 

2. EHF toolbox

For mer info klikk her.

EHF toolbox et verktøy for å skape, kontrollere og sende EHF faktura/kreditnota, purring, ordre og katalog. Verktøyet er gratis for deg som sender faktura til Agder Energi. Last ned applikasjonen her: http://www.emetro.no/tb/agder.aspx

 

3. E2b versjon 3.3 eller nyere
For mer informasjon om formatet klikk her.
Send testfaktura til support@emetro.no og du vil bli veiledet videre for test og ftp-overføring.

 

Krav til referanser på fakturaen

Alle fakturaer må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:

1. Deres referanse: Skal inneholde referanse til bestiller.

Dersom du ikke kan fylle inn referanse 2 (bestillings/ordrenummer) skal det under Deres referanse stå et ansattnummer på kontaktperson i selskapet. Benytt r 100908 dersom du mangler dette.

Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.

EHF referanse: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

 

2. Bestillings/ordrenummer: Benyttes som primærnøkkel ved ordre/faktura match. Skal oppgis dersom bestilling foreligger.

EHF referanse: OrderReference/ID

 

3. Kontrakt/rammeavtalenummer: Benyttes primært til å allokere kostnader for en gitt kontrakt. Skal oppgis dersom det finnes en rammeavtale eller annen type avtale mellom partene. Denne skal kun brukes dersom vi som kunde har oppgitt dette som et krav.

EHF referanse: ContractDocument/ID
4. Tilleggsreferanser: Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Mer enn en tilleggsreferanse kan angis.

EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID
Øvrige krav

I våre standard avtalevilkår fremgår det at vi har netto 30 dagers betalingsbetingelser. Dersom ikke noe annet er avtalt, forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette. Frakt og eventuelle fakturagebyrer må være avtalt på forhånd. Våre standard leveringsbetingelser er i henhold til INCOTERMS 2010– DDP (fritt levert). Vi aksepterer normalt ingen fakturagebyrer.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav vil bli avvist. Fakturaer skal IKKE sendes i ordinær post eller på epost. Disse vil bli returnert til leverandøren/utsteder etter 01 januar 2015.

Har dere spørsmål? Send e-post til support@emetro.no eller ring 452 33 222.

Kommentarfeltet er stengt.