Om oss

Otra Kraft DA eig i dag 3 kraftstasjonar. Det er Brokke, Holen og Skarg. Frå Vatnedalsvatn utnyttast vatnet i Holen kraftstasjon (2 aggregat). Frå Urevatn utnyttast vatnet i 3.aggregat i same kraftstasjon, før vatnet renn ut i Botsvatn. Frå Botsvatn renn vatnet gjennom ein 31 km lang tunnel til Brokke kraftstasjon. Skarg kraftverk nyttar vatnet frå Sarvsfossen.

Variasjonar i vasstandene i øvre magasin og forbruket av vatn avgjer kor mykje effekt som kan takast ut. Den samla installerte ytelse i dei 8 aggregata er 900 MVA. Ved konstruksjonsfallhøgde yter desse tilsaman 666 MW. I eit normalår vert det produsert 2.710 mill. kWh (seinaste 10 år), som tilsvarar 2 % av Noregs totale vasskraftproduksjon.

Ansatte

Årsmelding

Kommentarfeltet er stengt.