Holen Kraftverk

Nr 58 Holen kraftverk. Maskinsal

 

Dei to første aggregata vart sett i drift i 1981, og nyttar vatnet frå Vatnedalsmagasinet og seks bielver og bekkar som renn inn i driftstunellen.
Aggregat 3 vart sett i drift i 1986 og nyttar vatn frå Urevatn, Reinevatn og Skarjesvatn.

Antall aggregat: 3
Fallhøgde min/maks: 149/316 m (agg 1-2) og 590/651 m (agg 3)
Merkeytelse: 2 x 87 MW og 1 x 154 MW
Årsproduksjon: 888 mill. kWh

Kommentarfeltet er stengt.