Brokke Kraftverk

 

I 1964/65 vart dei 3 første aggregata i kraftstasjonen sett i drift. Det fjerde aggregatet vart sett i drift i 1976.
Stasjonen nyttar vatn frå Botsvatn og 11 bekkar/elver som vert førde inn i driftstunnelen.

Brokke kraftverk, november 2001 Fra maskinsalen i Brokke kraftverk.
Brokke kraftverk, november 2001
Fra maskinsalen i Brokke kraftverk.

Antall aggregat: 4
Fallhøgde min/maks: 244/303 m
Merkeytelse: 3 x 100 MVA og 1 x 140 MVA
Årsproduksjon: 1 462 mill. kWh

Kommentarfeltet er stengt.