Tunnel Strendetjørnbekken

Tunnel Strendetjørnbekken

Resultatet etter at Nomeland Anlegg utbedra flomskade i utløpet av tunnelen ved Strendetjørnbekken.

Arbeidet besto av plastring med storstein og legging av gabionmatter fylt med pukk.

Plastring og legging av gabionmatter.
Plastring i utløp av tunnel.

 

Kommentarfeltet er stengt.