Endringer i Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforening

Endringer i Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforening

Reidar Ove

Vår kjære sjef gjennom mange år, Reidar Ove Mork går over i pensjonistenes rekker fra og med 1. Januar 2016. Han har ledet Otra Kraft med stø hånd og kvesset blyant helt siden Otra Kraft’s opprinnelse 12.10.1998. Før det var han leder for IS Øvre Otra.

Mork har bak seg imponerende 41 år i bransjen her i Setesdal. Da som leder for både Otra Kraft (OK) og Otteraaens Brugseierforening (OB). Vi ønsker han lykke til med livet som pensjonist!

Grunde

Der en trer fra, trer en ny inn. Vår egen kontorsjef, Grunde Johnsen er tilbudt jobben som daglig leder i Otra Kraft fra og med 1. Januar 2016 og har takket ja til dette. Grunde har jobbet i Otra Kraft som kontorsjef og økonomisjef siden 1997.

Vi ser fram til å få Grunde ved roret og ønsker han hjerteligst velkommen i sjefsstolen for Otra Kraft.

Når det gjelder stillingen som daglig leder i OB, er dette en sak under fortsatt behandling.

 

OKOB

Reidar Ove Mork                        Grunde Johnsen

Kommentarfeltet er stengt.