Ansatte

Grunde Johnsen

Daglig leder

37 93 67 06 | 90 18 76 03

Send e-post

Åsulv Haugetveit

Produksjonsverksemd - maskin

37 93 67 07 | 95 41 58 12

Send e-post

Gjermund Espetveit

Eigedoms- og vassdragsverksemd

37 93 67 08 | 48 13 98 50

Send e-post

Torstein Bjørgum

Produksjonsverksemd - elektro

38 60 67 28 | 99 57 91 41

Send e-post