Skarg kraftstasjon

Bygginga av Skarg kraftstasjon begynte sommaren 2012 og vart opna hausten 2014. Kraftstasjonen består av 2 Francis-turbinar.

Antall aggregat:              2
Fallhøgde min/maks:     84/87 m
Merkeytelse:                  2 x 12,3 MW
Årsproduksjon:              70 mill. kWh

 

Skarg kraftverk 2

 

 

 

 

 

Kommentarfeltet er stengt.